Banner

Hiển thị menu

Search Article

Hiển thị thể loại

Hiển thị thể loại

Hiển thị thể loại

Hiển thị thể loại

Hiển thị thể loại

Hiển thị thể loại

DisplayArticleHome

Xã Phú Định tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới
Ngày 20/02/2020
là xã đăng ký về đích Nông thôn mới trong năm 2020, hiện nay xã Phú Định tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Các tin đã đăng

Hiển thị thể loại

Liên Kết

Hình ảnh

Video