Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Thế nào là Nông thôn mới có đủ hồn và cốt!!
Ngày 30/09/2022 07:26:00
Một nông thôn mới đủ hồn cốt phải xanh, sạch, đẹp, có hạ tầng đồng bộ, sản xuất, dịch vụ phát triển, dân trí nâng cao, hoạt động thể thao, văn nghệ sôi nổi…
Khung Chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp
Ngày 30/09/2022 07:26:00
Khung Chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp
OCOP - Động lực phát triển kinh tế nông thôn tỉnh Quảng Bình
Ngày 30/09/2022 07:26:00
Ngày 29/8, Bố Trạch diễn ra Diễn đàn trực tuyến “OCOP - Động lực phát triển kinh tế nông thôn Quảng Bình” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt thực hiện.
Ban hành trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Ngày 30/09/2022 07:26:00
Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày 30/09/2022 07:26:00
QUYẾT ĐỊNH 263/QĐ-TTG 2022 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trang [1] [2]