Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Thông tin cần biết

Liên Kết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Xã Phú Định tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới

Ngày 20/02/2020 01:56:00
Phú Định là một xã thuần nông, có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, xác định xây dựng nông thôn mới là cơ hội tốt để nâng cao đời sống cho người dân, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đảng bộ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phát huy vai trò của mặt trận đoàn thể và các tổ chức thành viên, cùng sự hướng ứng tích cực của người dân nên phong trào xây dựng Nông thôn mới của địa phương đã thu được những kết quả quan trọng. Đến nay tổng nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới của xã Phú Định đã đạt hơn 70 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng, cùng hàng ngàn m2 đất, tài sản trên đất và ngày công lao động. Hiện nay địa phương đã đạt được 17/19 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là Trường học và Cơ sở vật chất văn hóa để trở thành xã Nông thôn mới trong năm 2020 này.
[Trang chủ]