Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Thế nào là Nông thôn mới có đủ hồn và cốt!!
Ngày 30/09/2022 07:26:00
Một nông thôn mới đủ hồn cốt phải xanh, sạch, đẹp, có hạ tầng đồng bộ, sản xuất, dịch vụ phát triển, dân trí nâng cao, hoạt động thể thao, văn nghệ sôi nổi…
Danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 862/NQ-UTVQH14
Ngày 30/09/2022 07:26:00
Danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 862/NQ-UTVQH14
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
Ngày 30/09/2022 07:26:00
Sáng ngày 9/9/2022, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình OCOP và Chương trình du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.
Ban hành trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Ngày 30/09/2022 07:26:00
Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Trang [1]