Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Thông tin cần biết

Liên Kết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

UBND tỉnh Quảng Bình thông báo các Sở phụ trách các xã đạt chuẩn năm 2020
Ngày 20/02/2020 07:43:00
Theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, xã Phú Định do Sở Công thương chỉ đạo, xã Lý Trạch do Sở Văn hóa thông tin chỉ đạo.
Các Sở, ban nghành phân công chỉ đạo điểm các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Ngày 20/02/2020 07:43:00
UBND tỉnh ban hành Công văn số 181/UBND ngày 17/2/2020 về việc tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn năm 2020. Trong đó, huyện Bố Trạch có xã Lý Trạch do Sở Văn hóa thông tin chỉ đạo, xã Phú Định do Sở Công thương chỉ đạo.
Cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 20/02/2020 07:43:00
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1724/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình có thành tích trong xây dựng nông thôn mới.
Trang [1]