Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Bộ Y tế hướng dẫn các chỉ tiêu mà ngành phụ trách thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới/nâng cao giai đoạn 2021-2025
Ngày 14/09/2022 03:27:00
Bộ Y tế hướng dẫn các chỉ tiêu mà ngành phụ trách thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới/nâng cao giai đoạn 2021-2025
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 14/09/2022 03:27:00
Ngày 08/3/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 318/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
Khung Chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp
Ngày 14/09/2022 03:27:00
Khung Chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp
Bộ Lao động và TBXH quy định chỉ tiêu hộ nghèo trong XD NTM giai đoạn 2021-2025
Ngày 14/09/2022 03:27:00
Bộ Lao động và TBXH quy định chỉ tiêu hộ nghèo trong XD NTM giai đoạn 2021-2025
Ban hành trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Ngày 14/09/2022 03:27:00
Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Trang [1]