Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí do Sở phụ trách về tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
Ngày 29/09/2022 01:18:00
Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí do Sở phụ trách về tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
Bộ Y tế hướng dẫn các chỉ tiêu mà ngành phụ trách thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới/nâng cao giai đoạn 2021-2025
Ngày 29/09/2022 01:18:00
Bộ Y tế hướng dẫn các chỉ tiêu mà ngành phụ trách thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới/nâng cao giai đoạn 2021-2025
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 29/09/2022 01:18:00
Ngày 08/3/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 318/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025
Ngày 29/09/2022 01:18:00
Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025
Bộ Lao động và TBXH quy định chỉ tiêu hộ nghèo trong XD NTM giai đoạn 2021-2025
Ngày 29/09/2022 01:18:00
Bộ Lao động và TBXH quy định chỉ tiêu hộ nghèo trong XD NTM giai đoạn 2021-2025
Trang [1] [2]