Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Thông tin cần biết

Liên Kết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Mô hình trồng Cà gai leo hướng phát triển kinh tế mới ở xã miền núi Xuân Trạch
Ngày 20/02/2020 01:38:00
Nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Vụ Đông Xuân 2019 – 2020 bà con nông dân xã Xuân Trạch huyện Bố Trạch đã mạnh dạn triển khai chuyển đổi gần 2ha đất trồng lạc kém hiệu quả sang trồng cây Cà gai leo.
Trang [1]