Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Hoạt động của các ban, ngành, địa phương

Xã Phú Định tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới
Ngày 20/02/2020
là xã đăng ký về đích Nông thôn mới trong năm 2020, hiện nay xã Phú Định tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Các tin đã đăng

Thông tin cần biết

Liên Kết

Hình ảnh

Video